Materiały Źródłowe

1. 'Henryk Sławik Wielki zapomniany Bohater Trzech Narodów', 'Druga książka Grzegorza Łubczyka poświęcona Henrykowi Sławikowi wydana w 2008 roku. pozcyje katalogowe: 408 - 409', 'Łubczyk Grzegorz', 'RYTM 2008', 'henryk sławik, wielki zapomniany bohater trzech narodów, jastrzębie zdrój, szeroka, łubczyk',
2. 'Jastrzębie Zdrój w zabytkach sztuki', 'Książka opisująca zabytki sztuki znajdujące się na terenie miasta Jastrzębie Zdrój wydana w 1992 roku. pozycje w katalogu: 169 - 171', 'Siemko Piotr', 'Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój', 'Jastrzębie Zdrój Siemko',
3. 'Miasto to ludzie ludzie to miasto - Jastrzębie Zdrój w forografii Stanisława Sputo', 'Album ze zdjęciami Stanisława Sputo, członka Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego "Niezależni" wydany w 2001 r.', 'Sputo Stanisław', 'Stanisław Sputo', 'Jastrzębie Zdrój Sputo',
4. 'Zapomniany życiorys śląskiego powstańca - Mikołaj Witczak jr. Wspomnienia i przyczynki', 'Publikacja przedstawiająca życiorys Mikołaja Witczaka jr. na podstawiej jego własnych wspomnień wydana w 2006 r. pozycje katalogowe: 335, 452', 'Mrożkiewicz Jarosław', 'Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój', 'Jastrzębie Zdrój Mrożkiewicz Witczak',
5. 'Śmierć przyszła wiosną', 'Książka opisująca tragiczne losy mieszkańców powiatu rybnickiego pomordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje wydana w 2000 r. pozycja katalogowa: 407', 'Delowicz Jan', 'Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku, Towarzystwo Miłośników Miasta Żory', 'Delowicz',
6. 'Pamiętnik', 't. I - IV - Kraków 1971 r. pozycje w katalogu: 1 - tom 1 i 2, 6 - tom 3 i 4', 'Golejewski Henryk', 'Wydawnictwo Literackie', 'pamiętnik, golejewski',
7. 'Encyklopedia staropolska ilustrowana', 't. I - IV - Warszawa 1974 r. pozycje w katalogu: 2 - 5', 'Gloger Zygmunt', 'Wiedza Powszechna', 'encykopedia, staropolska, ilustrowana',
8. 'Dzieje Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 r.', 'Berlin - Wiedeń pozycja w katalogu: 7', 'Bartoszewicz Kazimierz', 'Berlin-Wiedeń', 'dzieje, insurekcji, insurekcja, kościuszkowskiej, kościuszkowska,',
9. 'Dzieje powstania listopadowego 1830 - 1831', 'Berlin - Wiedeń pozycja w katalogu: 8', 'Sokołowski August', 'Berlin-Wiedeń', 'dzieje, powstania, powstanie, listopadowego, listopadowe, sokołowski, august',
10. 'Dzieje powstania styczniowego 1863 - 1864', 'Berlin - Wiedeń pozycja w katalogu: 9', 'Sokołowski August', 'Berlin - Wiedeń', 'dzieje, powstanie, powstania, styczniowe, styczniowego, sokołowski, august',
11. 'Patrząc na rozmaite świata tego sprawy. Antologia polskiej poezji renesansowej', 'Warszawa 1984 r. pozcyja w katalogu: 10', 'Sokołowska Janina', 'PIW', 'poezja, patrząc na rozmaite świata tego sprawy, sokołowska, janina',
12. 'Pamięć o powstaniach śląskich. Czy i komu potrzebna', 'Bytom 2001 r. pozycja w katalogu: 12', 'Kopała Z., Lesiuk W.', 'PIN Instytut Śląski w Opolu, Muzeum Górnośląskie Bytom', 'pamięć o powstaniach śląskich czy i komu potrzebna, powstania śląskie,',
13. 'Śląskie meble ludowe. Region pszczyński', 'Wydawnictwo Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej pozycja w katalogu: 14', 'Spyra Aleksander', 'Wydawnictwo Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej', 'śląskie meble ludowe, region pszczyński, pszczyna, śląsk',
14. 'Legendy i opowieści o Krakowie', 'Kraków - Wrocław 1985 r. pozycja w katalogu: 15', 'Heyduk Bronisław', 'Wydawnictwo Literackie', 'legendy i opowieści o krakowie, kraków, legenda',
15. 'Panorama dziejów Polski', 'Warszawa 1983 r. pozycja w katalogu: 16', 'Trzeciak Ewa (red.)', 'Wydawnictwo Interpress', 'panorama dziejów polski, polska',
16. 'Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie (1939 - 1945)', 'Warszawa 1970 r. pozcyja w katalogu: 17', 'Kowalski Włodzimierz', 'Książka i Wiedza', 'walka dyplomatyczna o miejsce polski w europie, kowalski, włodzimierz',
17. 'Polska w epoce odrodzenia. Państwo. Społeczeństwo. Kultura', 'Warszawa 1986 r. pozycja w katalogu: 20', 'Wyczański A.', 'Wiedza Powszechna', 'polska w epoce odrodzenia państwo społeczeństwo kultura',
18. 'Polska XIX wieku. Państwo. Społeczeństwo. Kultura', 'Warszawa 1986 r. pozycja w katalogu: 21', 'Kieniewicz S.', 'Wiedza Powszechna', 'polska XIX wieku państwo społeczeństwo kultura',
19. 'Pamiętnik o dziejach w Polsce. Tom 1 - 1632 - 1636', 'Warszawa 1980 r. pozycja w katalogu: 22', 'Radziwiłł S.A.', 'PIW', 'radziwiłł, pamiętnik',
20. 'Pamiętnik o dziejach w Polsce. Tom 2 - 1637 - 1646', 'Warszawa 1980 r. pozycja w katalogu: 23', 'Radziwiłł S.A.', 'PIW', 'pamiętnik o dziejach w polsce, radziwiłł,',
21. 'Pamiętnik o dziejach w Polsce. Tom 3 - 1647 - 1656', 'Warszawa 1980 r. pozycja w katalogu: 24', 'Radziwiłł S.A.', 'PIW', 'radziwiłł, pamiętnik o dziejach w polsce',
22. 'Miłość staropolska. Wzory - uczuciowość - obyczaje erotyczne', 'Łódź 1982 r. pozycja w katalogu: 25', 'Kuchowicz Z.', 'Wydawnictwo Łódzkie', 'kuchowicz, miłość staropolska',
23. 'Wielka koalicja 1941 - 1945. Tom 1 - 1941 - 1943', 'Warszawa 1976 r. pozycja w katalogu: 26', 'Kowalski W.T.', 'Wydawnictwo MON', 'wielka koalicja, kowalski',
24. 'Wielka koalicja 1941 - 1945. Tom 2 - 1944', 'WArszawa 1976 r. pozycja w katalogu: 27', 'Kowalski W.T.', 'Wydawnictwo MON', 'kowalski, wielka koalicja',
25. 'Wielka koalicja 1941 - 1945. Tom 3 - 1945', 'Warszawa 1977 r. pozycja w katalogu: 28', 'Kowalski W.T.', 'Wydawnictwo MON', 'kowalski, wielka koalicja',
26. 'Wspomnienia cz. I. O Polakach co słynęli.', 'Paryż 1843 r. pozycja w katalogu: 29', 'Oleszczyński A.', 'Paryż', 'wspomnienia, oleszczyński',
27. 'Historia źródeł dawnego państwa polskiego. Tom 1', 'Kraków 1987 r. pozycja w katalogu: 31', 'Kutrzeba St.', 'Kraków', 'kutrzeba, historia źródeł dawnego państwa polskiego',
28. 'Dzieje Wawelu', 'Kraków 1925 r. pozycja w katalogu: 32', 'Windakiewicz St.', 'Kraków', 'windakiewicz, dzieje wawelu',
29. 'Kronika Wolnego Państwa Stanowego a od 1827 r. Księstwa Pszczyńskiego. Część trzecia.', 'Pszczyna 1998 r. pozycja w katalogu: 36', 'Schaeffer H.W.F.', 'Pszczyna', 'kronika wolnego państwa stanowego a od 1827 r. księstwa pszczyńskiego, schaeffer, pszczyna',
30. 'Słownik gwar śląskich. Tom 1 A - BECZKA', 'Zawiera hasła od A do BECZKA Opole 2000 r. pozcyja w katalogu: 37', 'Wyderka B. (red)', 'PIN Instytut Śląski w Opolu', 'słownik gwar śląskich, wyderka',
31. 'Słownik gwar śląskich. Tom 2 BECZKOWAĆ - BRAW', 'Zawiera hasła od BECZKOWAĆ do BRAW Opole 2001 r. pozycja w katalogu: 38', 'Wyderka B. (red.)', 'PIN Instytut Śląski w Opolu', 'słownik gwar śląskich, wyderka',
32. 'Słownik gwar śląskich. Tom 3 BRAWCOWY - BŻDŻON', 'Zawiera hasła od BRAWCOWY do BŻDŻON Opole 2002 r. pozcyja w katalogu: 39', 'Wyderka B. (red.)', 'PIN Instytut Śląski w Opolu', 'słownik gwar śląskich, wyderka',
33. 'Krótki przewodnik po zakładach fotograficznych Górnego Śląska od poczatku fotografii do końca I wojny światowej', 'Jastrzębie Zdrój - Cieszyn 2003 r. pozycje katalogowe: 40, 113', 'Englender Witold', 'Jastrzebie - Cieszyn', 'englender, krótki przewodnik po zakładach fotograficznych, fotografia, przewodnik',
34. 'Życie religijno-kulturalne w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu w latach 1920 - 1956', 'Suszec 2002 r. pozycja w katalogu: 41', 'Kine A.', 'Suszec', 'kine, życie religijno-kulturalne w parafii, suszec',
35. 'Sto lat ludoznawstwa nad Olzą', 'Czeski Cieszyn 2003 r. pozcyja w katalogu: 42', 'Szymik J., Richter L.', 'Czeski Cieszyn', 'olza, sto lat ludoznawstwa nad olzą, szymik, richter',
36. 'Polaków portret własny. Część 2', 'Warszawa 1986 r. pozycja w katalogu: 43', 'Rostworowski M. (red.)', 'Arkady', 'rostworowski, polaków portret własny',
37. 'Polaków portret własny. Część 1', 'Warszawa 1983 r. pozycja w katalogu: 44', 'Rostworowski M. (red)', 'Arkady', 'rostworowski, polaków portret własny',
38. 'Węgierskie legendarium', 'Wrocław - Budapeszt pozcyja w katalogu: 45', 'Levardy F.', 'Wrocław - Budapeszt', 'węgierskie legendarium, levardy',
39. 'Gmina Pawłowice - szkice z dziejów', 'Kraków 2001 r. pozycja w katalogu: 46', 'Orlik Z.J.', 'Kraków', 'pawłowice, gmina pawłowice szkice z dziejów, orlik',
40. 'Ilustrowany słownik dziejów Śląska', 'Katowice 1991 r. pozycja w katalogu: 47', 'Snoch B.', 'Wydawnictwo', 'ilustrowany słownik dziejów śląska, śląsk, snoch',
41. 'Józef Franciszek Tkocz 1901 - 1969. Patriota, nauczyciel i artysta malarz', 'Katowice 2003 r. pozcyje w katalogu: 49 i 50', 'Podworski J.', 'Katowice', 'jastrzębie zdrój, józef franciszek tkocz',
42. 'W cieniu katedr i zamków', 'Kraków 1988 r. pozcyja w katalogu: 56', 'Rożek M.', 'Krajowa Agencja Wydawnicza', 'w cieniu katedr i zamków, rożek',
43. 'Spory królów ze szlachtą w złotym wieku', 'Kraków 1988 r. pozcyja w katalogu: 57', 'Sucheni-Grabowska A.', 'KAW', 'sucheni-grabowska, spory królów ze szlachtą w złotym wieku',
44. 'Ostatnie lata Pierwszej Rzeczpospolitej', 'Warszawa 1986 r. pozcyja w katalogu: 58', 'Zielińska Z.', 'KAW', 'ostatnie lata pierwszej rzeczpospolitej, zielińska',
45. 'Polska zniewolona 1795 - 1806', 'Warszawa 1987 r. pozycja w katalogu: 59', 'Grodziński St., Kozłowski E.', 'KAW', 'polska zniewolona, grodziński, kozłowski',
46. 'Małe państwo wielkich nadziei', 'Warszawa 1987 r. pozycja w katalogu: 60', 'Grochulska B.', 'KAW', 'małe państwo wielkich nadziei, grochulska',
47. 'Od Kongresu Wiedeńskiego do Nocy Listopadowej', 'Warszawa 1987 r. pozycja w katalogu: 61', 'Skowronek J.', 'KAW', 'od kongresu wiedeńskiego do nocy listopadowej, skowronek',
48. 'Powstanie listopadowe', 'Warszawa 1987 r. pozycja w katalogu: 62', 'Łepkowski T.', 'KAW', 'łepkowski, powstanie listopadowe',
49. 'Wielka Emigracja po Powstaniu Listopadowym', 'Warszawa 1987 r. pozycja w katalogu: 63', 'Zdrada J.', 'KAW', 'wielka emigracja po powstaniu listopadowym, powstanie listopadowe, zdrada',
50. 'Za Waszą i naszą wolność', 'Warszawa 1987 r. pozycja w katalogu: 64', 'Zgórniak M.', 'KAW', 'za waszą i naszą wolność, zgórniak',
51. 'Powstanie styczniowe', 'Warszawa 1987 r. pozycja w katalogu: 65', 'Kieniewicz S.', 'KAW', 'powstanie styczniowe, kieniewicz',
52. 'Społeczeństwo polskie 1864 - 1914', 'Warszawa 1988 r. pozycja w katalogu: 66', 'Ihnatowicz J.', 'KAW', 'społeczeństwo polskie, ihnatowicz',
53. 'Swobody, fabry i ziemi!', 'Warszawa 1988 r. pozycja w katalogu: 67', 'Myśliński J.', 'KAW', 'swobody fabryk i ziemi, myśliński',
54. 'Karvina Darkov. Karwina Darków', 'Czeski Cieszyn 2001 r. pozycja w katalogu: 68', 'Chmiel J.', 'Czeski Cieszyn', 'karwina darków, chmiel',
55. 'Wielki atlas historyczny', 'Warszawa 2002 r. pozycja w katalogu: 69', 'Olczak E., Tazbir J. (red.)', 'Warszawa', 'wielki atlas historyczny, olczak, tazbir',
56. 'Nie zachowane kościoły drewniane Górnego Śląska', 'Katowice 2001 r. pozycja w katalogu: 70', 'Siemko Piotr', 'Katowice', 'nie zachowane kościoły drewniane górnego śląska, górny śląsk, kościół, siemko, jastrzębie zdrój',
57. 'Krzyże i kapliczki w pejzażu górnośląskim', 'Katowice 1999 r. pozycja w katalogu: 71', 'Górecki J.', 'Instytut Górnoślaski', 'krzyże i kapliczki w pejzażu górnośląskim, górny śląsk, górecki',
58. 'Wnętrza pałacu w Wilanowie', 'Warszawa 1977 r. pozycja w katalogu: 76', 'Fijałkowski W.', 'PWN', 'warszawa, wilanów, wnętrza pałacu w wilanowie, fijałkowski',
59. 'Sztuka województwa śląskiego', 'Katowice pozycja w katalogu: 78', 'Dobrowolski T.', 'Muzeum Śląskie w Katowicach', 'sztuka województwa śląskiego, województwo śląskie, dobrowolski,',
60. 'Kapłan, profesor, męczennik. Ks. dr Franciszek Harazim 1885 - 1941', 'Katowice 2002 r. pozycja w katalogu: 79', 'Chmiel Alfons', 'Katowice', 'kapłan, profesor, męczennik, ksiądz dr franciszek harazim, chmiel',
61. 'Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech na Śląsku (1920-1939). Wybór źródeł', 'Opole 2000 r. pozycja w katalogu: 80', 'Lis M.', 'PIN Instytut Śląski w Opolu', 'związek harcerstwa polskiego w niemczech na śląsku, lis, ZHP',
62. 'Wspomnienia. Opolanie w konspiracji w czasie II wojny światowej', 'Opole 2000 r. pozycja w katalogu: 82', 'Kośny M.', 'Instytut Śląski w Opolu', 'opolanie w konspiracji w czasie II wojny światowej, wspomnienia, kośny',
63. '700-lecie parafii (1293 - 1993) i 400-lecie Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela (1596 - 1996) w Pawłowicach', 'Pawłowice 1996 r. pozcyje katalogowe: 83, 120', 'Pisarek Stanisław', 'Pawłowice', 'pawłowice, kościół p.w. Jana chrzciciela, pisarek',
64. 'Zarys dziejów Polski', 'Warszawa 1986 r. pozycja w katalogu: 85', 'Topolski J.', 'Interpress', 'polska, zarys dziejów polski, topolski',
65. 'Rok pierwszy w powiecie strzeleckim', 'Opole 2000 r.', 'Lis Michał', 'PIN Instytut Śląski w Opolu', 'rok pierwszy w powiecie strzeleckim, lis',
66. 'Żydzi polscy. Dzieje i kultura', 'Warszawa 1982 r. pozycja w katalogu: 88', 'Fuks M. i inni', 'Interpress', 'żydzi polscym dziej i kultura, fuks',
67. 'W naszej krainie. Opowiadania i baśnie z południowego pogranicza ziemi rybnickiej i pszczyńskiej', 'Jastrzębie Zdrój 2002 r. pozycje katalogowe: 89, 495', 'Białecka Helena', 'Jastrzębie Zdrój', 'jastrzębie zdrój, białecka, w naszej krainie, opowiadania i baśnie z południowego pogranicza ziemi rybnickiej i pszczyńskiej',
68. 'Kobieta w Islamie', 'Warszawa 1982 r. pozycja w katalogu: 91', 'Wiebke W.', 'Warszawa', 'kobieta w islamie, wiebke',
69. 'Portrety polskie w galerii wilanowskiej', 'Warszawa 1987 r. pozycja w katalogu: 93', 'Fijałkowski W., Voise J.', 'KAW', 'portrety polskie w galerii wilanowskiej, wilanów, warszawa , fijałkowski, voise',
70. 'Dzieje polskości Nowego Bytomia', 'Opole - Ruda Śląska 1996 r. pozycja w katalogu: 94', 'Dworak J.S.', 'Insytytu Śląski', 'dzieje polskości Nowego bytomia, dworak',
71. 'Historia polskiego i chrześcijańskiego ruchu zawodowego przed rokiem 1922', 'Opole - Ruda Śląska 1996 r. pozycja w katalogu: 95', 'Dworak J.S.', 'Instytut Śląski', 'historia polskiego i chrześcijańskiego ruchu zawodowego przed rokiem 1922, dworak',
72. 'Historia polskiego ruchu młodzieżowego w Nowym Bytomiu w latach 1890 - 1922', 'Opole - Ruda Śląska 1996 r. pozycja w katalogu: 96', 'Dworak J.S.', 'Instytut Śląski', 'historia polskiego ruchu młodzieżowego w nowym bytomiu, dworak',
73. 'Gmina Pawłowice - szkice z dziejów', 'Kraków 2001 r. pozycja w katalogu: 97', 'Orlik Zygmunt J.', 'Kraków', 'gmina pawłowice szkice z dziejów, orlik',
74. 'Święci i błogosławieni', 'Szeroka 2002 r. pozycja w katalogu: 98', 'Łatko A.', 'Szeroka', 'święci i błogosławieni, łatko',
75. 'Do Twej dążym kaplicy. Sanktuarium Matki Bożej Pszowskiej', 'Bytom 1997 r. pozycja w katalogu: 99', 'Pluta Jan, Siemko Piotr', 'Oficyna Wydawnicza 4 K', 'sanktuarium matki bożej pszowskiej, siemko, pluta',
76. 'Między przeszłością a przyszłością. Elektrownia "Opole"', 'Opole 2000 r. pozycja w katalogu: 100', 'Lesiuk W. i inni (red.)', 'PIN Insytytut Śląski w Opolu', 'między przeszłością a przyszłością, elektrownia opole, lesiuk',
77. 'Śląskie tańce ludowe. Tom 3. Górny Śląsk', 'Katowice 1987 pozycja katalogowa: 101', 'Tacina J.', 'Katowice', 'śląskie tańce ludowe, górny śląsk, tacina',
78. 'Węgielkowe baje', 'Jastrzębie Zdrój 1998 r. pozycja katalogowa: 102', 'Duboniewicz A.', 'Oficyna Wydawnicza TAD', 'jastrzębie zdrój, duboniewicz, węgielkowe baje',
79. 'Któregoś dnia. Wiersze', 'Katowice 1992 r. pozycja katalogowa: 103', 'Niezgoda B.', 'Śląski Fundusz Literacki', 'niezgoda, któregoś dnia, wiersze',
80. 'Rana. Wiersze', 'Jastrzębie Zdrój pozcyja katalogowa: 106', 'Niezgoda B.', 'Jastrzębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne', 'niezgoda, wiersze, rana, jastrzębie zdrój',
81. 'Ziemia pszczyńska', 'Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej - Pszczyna 1988 r. pozycja katalogowa: 121', 'Orlik Zygmunt', 'Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej', 'pszczyna, ziemia pszczyńska, orlik',
82. 'Mikołaj Franciszek Witczak (1896 - 1976). Zarys biograficzny', 'Katowice 1995 r. pozycje katalogowe: 122, 173, 174', 'Soczyńska Leokadia', 'Wydawnictwo Śląsk', 'jastrzębie zdrój, mikołaj witczak, sobczyńska, mikołaj franciszek witczak zarys biograficzny',
83. 'Gmina Pawłowice', 'Pawłowice 2000 r. pozycja katalogowa: 123', 'Schmidt - Kowalski Bronisław', 'Pawłowice', 'pawłowice, gmina pawłowice, schmidt-kowalski',
84. 'Marklowice 700 lat', 'Marklowice 2000 r. pozycja katalogowa: 125', 'Karwot Zuzanna', 'Marklowice', 'marklowice, karwot',
85. 'Tadeusz Wratny', 'Karwina 1997 r. pozycja katalogowa: 134', 'Legowicz H. (red.)', 'Karwina', 'legowicz, tadeusz wratny',
86. 'Rudolf Żebrok', 'Karwina 1995 r. pozycja katalogowa: 135', 'Legowicz H. (red.)', 'Karwina', 'legowicz, rudolf żebrok',
87. 'Franciszek Świder', 'Karwina 1996 r. pozycja katalogowa: 136', 'Legowicz H. (red).', 'Karwina', 'legowicz, franciszek świder',
88. 'Olza od pramene do usti. Olza od źródła po ujście', 'Czeski Cieszyn 2000 r. pozycja katalogowa: 158', 'Cicha J. i inni', 'Czeski Cieszyn', 'czeski cieszyn, olza od źródła po ujście, cicha',
89. 'Żory we wczesnym średniowieczu', 'Żory 2000 r. pozycja katalogowa: 159', 'Panic Idzi', 'Towarzystwo Miłośników Miasta Żory', 'żory, panic, żory we wczesnym średniowieczu',
90. 'Z tej ziemi. Kalendarz Diecezji Katowickiej na rok 1984', 'Katowice 1984 r. pozycja katalogowa: 160', 'Olejniczak St. (red.)', 'Katowice', 'z tej ziemi, kalendarz diecezji katowickiej, olejniczak',
91. 'Z tej ziemi. Śląski Kalendarz Katolicki na rok 1988', 'Katowice 1987 r. pozycja katalogowa: 161', 'Woźnica B., Zwoźniak Z.', 'Katowice', 'z tej ziemi, śląski kalendarz katolicki',
92. 'Z tej ziemi. Śląski Kalendarz Katolicki na rok 1993', 'Katowice 1992 r. pozycja katalogowa: 162', 'Drob J., Babuchowska E.', 'Katowice', 'z tej ziemi, śląski kalendarz katolicki',
93. 'Z tej ziemi. Śląski Kalendarz Katolicki na rok 1998', 'Katowice 1997 r. pozycje katalogowe: 163, 286', 'Jakimowicz M., Drob J.', 'Katowice', 'z tej ziemi, śląski kalendarz katolicki',
94. 'Z tej ziemi. Śląski Kalendarz Katolicki na rok 1998', 'Katowice 1997 r. pozycja katalogowa: 163', 'Jakimowicz M., Drob J.', 'Katowice', 'z tej ziemi, śląski kalendarz katolicki',
95. 'Herby i pieczęcie miast górnośląskich', 'Katowice 2002 r. pozycja katalogowa: 164', 'Kaganiec M.', 'Muzeum Śląskie w Katowicach', 'górny śląsk, herby i pieczęcie miast górnośląskich',
96. 'Szkic monograficzny Szerokiej. Jubileusze. 721 lat Szerokiej, 200 lat kościoła parafialnego, 30 lat Szkoły Podstawowej nr 18, 30 lat KWK "Borynia"', 'Szeroka 2001 r. pozycja katalogowa: 166', 'Białecka Helena, Białecki Leon', 'Szeroka', 'szeroka, szkic monograficzny szerokiej, białecka, białecki, jastrzębie zdrój',
97. 'Dzieje Boryni i Skrzeczkowic. Zarys dziejów Boryni i Skrzeczkowic od czasów najdawniejszych do 2001 r.', 'Jastrzębie Zdrój 2001 r. pozycja katalogowa: 172', 'Białecka Helena', 'Jastrzębie Zdrój', 'jastrzębie zdrój, borynia, skrzeczkowice, zarys dziejów boryni i skrzeczkowic',
98. 'Kronika Wolnego Państwa Stanowego a od 1827 r. Księstwa Pszczyńskiego. Część 1 i 2', 'pozycja katalogowa: 175', 'Schaeffer H.W.F.', 'Pszczyna', 'pszczyna, kronika wolnego państwa stanowego',
99. 'Z tej ziemi. Śląski Kalendarz Katolicki na rok 1997', 'Katowice 1996 r. pozycja katalogowa: 178', 'Drob J., Jakimowicz M.', 'Katowice', 'z tej ziemi, śląski kalendarz katolicki',
100. 'Zespół pałacowo-parkowy w Gorzycach', 'Racibórz 2002 r. pozycja katalogowa: 198', 'Frączek K.', 'Racibórz', 'zespół pałacowo-parkowy w gorzycach, gorzyce, frączek',
101. 'Ptaki Jastrzębia Zdroju i okolic', 'Jastrzębie Zdrój 2002 r. pozycje katalogowe: 202, 203', 'Kruszyk R.', 'Jastrzębie Zdrój', 'jastrzębie zdrój, ptaki jastrzębia zdroju i okolic, kruszyk',
102. 'Ścieżka przyrodnicza po Parku Zdrojowym w Jastrzębiu Zdroju', 'Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój pozycja katalogowa: 204', 'Kuśla Antoni, Dorda Aleksander', 'Jastrzębie Zdrój', 'jastrzębie zdrój, ścieżka przyrodnicza po parku zdrojowym w jastrzębiu zdroju, dorda, kuśka, park zdrojowy',
103. 'Tropem figur św. Jana Nepomucena', 'Wodzisław Śląski 2002 r. pozycje katalogowe: 245, 246, 488', 'Porwoł Paweł', 'Muzeum w Wodzisławiu Śląskim', 'tropem figur św. Jana Nepomucena, jan nepomucen, porwoł, wodzisław śląski',
104. 'Rudzkie Barbary', 'Jastrzębie Zdrój 1998 r. pozycja katalogowa: 247', 'Górecki Jan', 'Jastrzębska Agencja Promocji i Rozwoju', 'rudzkie barbary, górecki',
105. 'Dzieje Parafii św. Katarzyny w Jastrzebiu Górnym na tle historii Górnego Śląska', 'Opole - Jastrzębie Zdrój 2000 r. Jastrzębska Biblioteka Historyczna - Tom 1 pozycja katalogowa: 248', 'Lesiuk W. i inni (red.)', 'Instytut Śląski w Opolu, Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej', 'dizeje parafii św. katarzyny w jastrzębiu górnym na tle historii górnego śląska, jastrzebie zdrój, jastrzębie górne, górny śląsk, towarzystwo miłośników ziemi jastrzębskiej, jastrzębska biblioteka historyczna',
106. 'Jastrzębie Zdrój. Dzieje uzdrowiska. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa 1951 - 2001', 'Opole - Jastrzębie Zdrój 2001 r. Jastrzębska Biblioteka Historyczna - Tom 1 pozycja katalogowa: 249', 'Lesiuk W. i inni (red.)', 'Instytut Śląski w Opolu, Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej', 'jastrzębie zdrój, dzieje uzdrowiska, uzdrowisko, parafia najświętszego serca pana jezusa, towarzystwo miłośników ziemi jastrzębskiej, jastrzębska biblioteka historyczna',
107. 'Dzieje Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Bziu na tle historii ziemi pszczyńskiej', 'Opole - Jastrzębie Zdrój Jastrzębska Biblioteka Historyczna - Tom 3 pozycja katalogowa: 250', 'Lesiuk W. i inni (red.)', 'Instytut Śląski w Opolu, Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej', 'dzieje parafii św. apostołów piotra i pawła w bziu na tle historii ziemi pszczyńskiej, ziemia pszczyńska, jastrzębie zdrój, jastrzębska biblioteka historyczna, towarzystwo miłośników ziemi jastrzębskiej',
108. 'Dzieje kościoła i parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu Zdroju', 'Jastrzębie Zdrój 1999 r. pozycja katalogowa: 251', 'Szaforz Czesław', 'Jastrzębie Zdrój', 'jastrzębie zdrój, szaforz, dzieje kościoła i parafii św. Barbary i św. Józefa w jastrzębiu zdroju',
109. 'Środowisko przyrodnicze miasta Jastrzębie Zdrój', 'Jastrzębie Zdrój 2001 r. pozycja katalogowa: 253', 'Zygmaniak W.', 'Jastrzębie Zdrój', 'jastrzębie zdrój, środowisko przyrodnicze miasta jastrzębie zdrój',
110. 'Nasza Solidarność', 'Jastrzębie Zdrój 2005 r. pozycje katalogowe: 271, 334, 340, 383, 384', 'Kuboszek Alina i inni', 'Jastrzębie Zdrój', 'jastrzębie zdrój, nasza solidarność, kuboszek',
111. 'Budowali Kościół Boży. Ks. Emanuel Piwoń i ludzie jego kręgu - duchowni i laicy', 'Brenna 2004 r. pozycja katalogowa: 279', 'Chmiel Alfons', 'Brenna Hołcyna', 'budowali kościół boży, chmiel',
112. 'Kronika Pawłowiczek. Dzieje Parafii', 'Opole 2001 r. pozycja katalogowa: 283', 'Passon A.', 'Opole', 'pawłowiczki, kronika pawłowiczek, passon',
113. 'Z tej ziemi. Śląski Kalendarz Katolicki na rok 2003', 'Katowice 2002 r. pozycja katalogowa: 285', 'Jakimowicz M., Kukowka K.', 'Katowice', 'z tej ziemi',
114. 'Kształtowanie tożsamości religijnej i kulturowej na śląsku cieszyńskim w latacg działalności Książęco-Biskupiego Wikariatu Generalnego Księstwa Cieszyńskiego 1770 - 1925', 'Cieszyn 2004 r. pozycja katalogowa: 287', 'Budniak Józef, Mozor Karol (red.)', 'Cieszyn', 'śląsk cieszyński, cieszyn, kształtowanie tożsamości religijnej i kulturowej na śląsku cieszyńskim, budniak ,mozor',
115. '70-lecie Kościoła katowickiego', 'Katowice 1995 r. pozycja katalogowa: 288', 'Babuchowski Andrzej i inni', 'Katowice', '70-lecie kościoła katowickiego, katowice, babuchowski',
116. 'Od Wallenroda do Kordiana. Dramatyczne Ślązaków wybory', 'Katowice 2000 r. pozycja katalogowa: 323', 'Musioł Józef', 'Katowice', 'od wallenroda do kordiana, dramatyczne ślązaków wybory, śląsk, musioł',
117. 'Dom Zdrojowy Redivivus. Wystawa fotografii dokumentalnej', 'Jastrzębie Zdrój 2000 r. pozycja katalogowa: 324', 'Jaworski Ireneusz', 'Jastrzębie Zdrój', 'jastrzębie zdrój, dom zdrojowy redivivus',
118. 'Kurorty górnośląskie dawniej', 'Opole 1992 r. pozycja katalogowa: 325', 'Korzeniowska W.', 'Opole', 'kurorty górnośląskie dawniej, górny śląsk, kurort, uzdrowisko',
119. 'Gdy stare splata się z nowym', 'Jastrzębie Zdrój 2004 r. pozycja katalogowa: 327', 'Białecka Helena', 'Jastrzębie Zdrój', 'jastrzębie zdrój, gdy stare splata się z nowym, białecka',
120. 'Górnośląska wiejska saga', 'Jastrzębie Zdrój 2005 r. pozycja katalogowa: 328', 'Białecka Helena', 'Jastrzębie Zdrój', 'jastrzębie zdrój, górnośląska wiejska saga, górny śląsk, białecka',
121. 'Opowieści o dawnych panach', 'Jastrzębie Zdrój 2004 r. pozycja katalogowa: 329', 'Białecka Helena', 'Jastrzębie Zdrój', 'jastrzębie zdrój, opowieści o dawnych panach, białecka',
122. 'Podróż dyliżansem i inne obrazki z przeszłości naszej krainy', 'Jastrzębie Zdrój pozycja katalogowa: 330', 'Białecka Helena', 'Jastrzębie Zdrój', 'jastrzębie zdrój, podróż dyliżansem i inne obrazki z przeszłości naszej krainy, białecka',
123. 'Tragiczne przeżycia Górnoślązaków w latach 1939 - 1956', 'Jastrzębie Zdrój 2004 r. pozycja katalogowa: 331', 'Białecka Helena, Białecki Leon', 'Jastrzębie Zdrój', 'tragiczne przeżycia górnoślązaków, jastrzębie zdrój, górny śląsk, białecka, białecki',
124. 'Dawny krajobraz Górnego Śląska', 'Jastrzębie Zdrój 2006 r. pozcyja katalogowa: 332 Do książki dołączona jest płyta CD - pozycja katalogowa 333  ', 'Siemko Piotr', 'Jastrzębie Zdrój', 'dawny krajobraz górnego śląska, siemko',
125. 'Słownik gwar śląskich. Tom 4 - CABAK - CHWANCIATY', 'Opole 2004 r. pozycja katalogowa: 336', 'Wyderka B. (red.)', 'Opole', 'słownika gwar śląskich, wyderka',
126. 'Słownik gwar śląskich. Tom 5 - CHWANCIĆ (SIĘ) - CYRKAĆ', 'Opole 2004 r. Słownika zawiera hasła od CHWANCIĆ SIĘ do CYRKAĆ pozycja katalogowa: 337', 'Wyderka B.', 'Opole', 'słownik gwar śląskich',
127. 'Słownik gwar śląskich. Tom 6 - CYRKARZ - DAWNY', 'Opole 2004 r. Słownik zawiera hasła od CYRKARZ do DAWNY pozycja katalogowa: 339', 'Wyderka B.', 'Opole', 'słownik gwar śląskich',
128. 'Słownik gwar śląskich. Tom 7 - DĄB - DOZIERAĆ', 'Opole 2004 r. Słownik zawiera hasła od DĄB do DOZIERAĆ pozycja katalogowa: 339', 'Wyderka B.', 'Opole', 'słownik gwar śląskich',
129. 'Nasza Solidarność. Stan wojenny', 'Jastrzębie Zdrój 2006 pozycje katalogowe: 341, 490', 'Kuboszek Alina i inni', 'Jastrzębie Zdrój', 'nasza solidarność i stan wojenny, kuboszek, jastrzębie zdrój',
130. 'Śląsk', 'Poznań 1930 r. pozycja katalogowa: 342', 'Morcinek Gustaw', 'Poznań', 'śląsk, morcinek',
131. 'Bitwa pod Monte Cassino. Tom 1', 'Warszawa 1989 r. pozycja katalogowa: 344', 'Wańkowicz Melchior', 'Warszawa', 'bitwa pod monte cassino, wańkowicz',
132. 'Bitwa o Monte Cassino. Tom 3', 'Warszawa 1989 r. pozycja katalogowa: 345', 'Wańkowicz Melchior', 'Warszawa', 'bitwa o monte cassino, wańkowicz',
133. 'Słownik gwar śląskich. Tom 8 DOZNAĆ SIĘ - ĘDYK', 'Opole 2006 r. pozycja katalogowa: 346', 'Wyderka B. (red.)', 'Opole', 'słownik gwar śląskich, wyderka',
134. 'Ludzie tej ziemi', 'Warszawa 1974 r. pozycja katalogowa: 347', 'Musioł Józef', 'Warszawa', 'ludzie tej ziemi, górny śląsk, musioł',
135. 'Z dziejów domowych powiatu', 'Opole 1984 r. pozycja katalogowa: 348', 'Libura J.', 'Opole', 'z dziejów domowych powiatu, opole, libura',
136. 'Ślązacy', 'Katowice 1987 r. pozycja katalogowa: 349', 'Musioł Józef', 'Katowice', 'ślązacy, śląsk, musioł',
137. 'Powstania śląskie na terenie powiatu wodzisławskiego', 'Wodzisław Śląski 1972 r. pozycja katalogowa: 350', 'Mrowiec Alfons', 'Wodzisław Śląski', 'powstania śląskie na terenie powiatu wodzisławskiego, wodzisław śląski, śląsk, górny śląsk, mrowiec',
138. 'Księga pamiatkowa rzemiosła śląskiego 1922-32', 'Katowice 1932 r. pozycja katalogowa: 351', 'Niebroj Emil', 'Katowice', 'księga pamiątkowa rzemiosła śląskiego, niebroj, śląsk, górny śląsk',
139. 'Dzieje miasta Rybnika', 'Rybnik pozycja katalogowa: 352', 'Trunkhardt Artur', 'Rybnik', 'rybnik ,dzieje miasta rybnika, trunkhardt',
140. 'Zamek wodzisławski i jego właściciele', 'Wodzisław Śląski 2003 r. pozycja katalogowa: 354', 'Furmanek M., Kulpa Sł.', 'Wodzisław Śląski', 'wodzisław śląski, zamek wodzisławski i jego właściciele, furmanek, kulpa',
141. 'Z historii kościoła ewangelickiego na śląsku cieszyńskim', 'Katowice 1992 r. pozycja katalogowa: 356', 'Zieliński Tadeusz', 'Katowice', 'z historii kościoła ewangelickiego na śląsku cieszyńskim, zieliński',
142. 'Górny Śląsk. Zarys dziejów', 'Opole 2001 r. pozycja katalogowa: 357', 'Lis Michał', 'Opole', 'górny śląsk, zarys dziejów, lis',
143. 'Książnica Cieszyńska', 'Cieszyn 1995 r. pozycja katalogowa: 359', 'Szelong K.', 'Cieszyn', 'cieszyn, książnica cieszyńska',
144. 'Materiały genealogiczno-heraldyczne do dziejów szlachty księstwa cieszyńskiego', 'Cieszyn 2004 r. pozycja katalogwoa: 360', 'Szersznik Leopold Jan', 'Cieszyn', 'cieszyn, materiały genealogiczno-heraldyczne do dziejów księstwa cieszyńskiego, szersznik',
145. 'Duchowe źródła kultury cieszyńskiej', 'Cieszyn 2001 r. pozycja katalogowa: 361', 'Szelong K. (red.)', 'Cieszyn', 'cieszyn, duchowe źródła kultury cieszyńskiej, szelong',
146. 'Z problemów ochrony, konserwacji i rejestracji regionalnego dziedzictwa piśmienniczego', 'Cieszyn 1994 r. pozycja katalogowa: 362', 'Panic Idzi', 'Cieszyn', 'z problemów ochrony, konserwacji i rejestracji regionalnego dziedzictwa piśmienniczego',
147. 'Ksiądz Leopold Szersznik znany i nieznany. Materiały z konferencji naukowej Cieszyn 6-7.11.1997 r.', 'Cieszyn 1998 r. pozycja katalogowa: 363', 'Łaskarzewska H. (red.)', 'Cieszyn', 'ksiądz leopold szersznik znany i nieznany, łaskarzewska',
148. 'Austria. Od gospodarki żarowej do Unii Europejskiej', 'Opole 2000 r. pozycja katalogowa: 365', 'Fiedor K.', 'Opole', 'austria, od gospodarki żarowej do unii europejskiej',
149. 'Gliwice. Berlin. Sayn', 'Sayn 2006 r. pozycja katalogowa: 366', 'Friedhofen B.', 'Sayn', 'gliwice, berlin, sayn',
150. 'Skarby Muzeum w Gliwicach', 'Gliwice 2006 r. pozycja katalogowa: 367', 'Jodliński L. (red.)', 'Gliwice', 'skarby muzeum w gliwicach, gliwice, jodliński',
151. 'Krajobraz z tęczą', 'Warszawa 1986 r. pozycja katalogowa: 371', 'Klubówna A.', 'Warszawa', 'krajobraz z tęczą, malarstwo, klubówna,',
152. 'Krajobrazy ziemi wodzisławskiej', 'Wodzisław Śląski pozycja katalogowa: 373', 'Cichy Kazimierz', 'Wodzisław Śląski', 'krajobrazy ziemi wodzisławskiej, wodzisław śląski',
153. 'Zeszyty historyczne Solidarności. Zeszyt 2', 'Katowice 1996 r. pozycja katalogowa: 374', 'Buzek J. (red.)', 'Katowice', 'zesyty historyczne solidarności, solidarność, buzek',
154. 'Zeszyty historyczne Solidarności. Zeszyt 1', 'Katowice 1995 r. pozycja katalogowa: 375', 'Buzek J. (red.)', 'Katowice', 'zeszyty historyczne solidarności',
155. 'Śląsk za panowania Habsburgów', 'Opole 2001 r. pozycja katalogowa: 378', 'Lesiuk W., Lis M.', 'Opole', 'śląsk za panowania habsburgów, habsburg, śląsk',
156. 'Urbarz cieszyński z 1577 roku', 'Cieszyn 2001 r. pozycja katalogowa: 377', 'Panic Idzi', 'Cieszyn', 'urbarz cieszyński, cieszyn, panic',
157. 'Urbarz cieszyńskiego klucza dóbr książęcych z 1646 roku', 'Cieszyn 2005 r. pozycja katalogowa: 378', 'Pani Idzi', 'Cieszyn', 'urbarz cieszyńskiego klucza dóbr książęcych, panic, cieszyn',
158. 'Zachodniosłowiańska nazwa "Niemcy" w świetle źródeł średniowiecznych', 'Katowice 2007 r. pozycja katalogowa: 379', 'Panic Idzi', 'Katowice', 'zachodniosłowiańska nazwa "Niemcy" w świetle źródeł średniowiecznych , panic',
159. 'Wykaz źródeł do dziejów społeczno-gospodarczych i religijnych Śląska Cieszyńskiego', 'Cieszyn 2002 r. pozycja katalogowa: 380', 'Panic I., Machej A.', 'Cieszyn', 'cieszyn, śląsk cieszyński, panic, wykaz źródeł do dziejów społeczno-gospodarczych i religijnych śląska cieszyńskiego',
160. 'Księstwo cieszyńskie w średniowieczu. Studia z dziejów politycznych i społecznych', 'Cieszyn 1988 r. pozycje katalogowe: 381, 400', 'Panic Idzi', 'Cieszyn', 'cieszyn, księstwo cieszyńskie, panic, księstwo cieszyńskie w średniowieczu',
161. 'Studia z dziejów Skoczowa w czasach piastowskich', 'Skoczów 2005 r. pozycje katalogowe: 382, 405', 'Panic Idzi', 'Skoczów', 'studia z dziejów skoczowa, skoczów, panic',
162. 'Kościoły drewniane na Śląsku', 'Kraków 1975 r. pozycja katalogowa: 385', 'Matuszczak J.', 'Kraków', 'kościoły drewniane na śląsku, matuszczak',
163. 'Szkice z nowszych dziejów ziemi rybnickiej', 'Katowice 1962 r. pozycja katalogowa: 386', 'Mrowiec Alfons', 'Katowice', 'szkice z nowszych dziejów ziemi rybnickiej, rybnik, górny śląsk, śląsk, mrowiec',
164. 'Ziemia rybnicko-wodzisławska', 'Katowice 1970 r. pozycja katalogowa: 387', 'Ligęza Józef', 'Katowice', 'ziemia rybnicko-wodzisławska, rybnik, wodzisław śląski, ligęza',
165. 'Z dziejów domowych powiatu. Gawęda o ziemi rybnickiej', 'Opole 1984 r. pozycja katalogowa: 388', 'Libura Innocenty', 'Opole', 'z dziejów domowych powiatu, gawęda o ziemi rybnickiej, rybnik, górny śląsk, libura',
166. 'Kościół katolicki na Śląsku', 'Warszawa 1955 r. pozycja katalogowa: 389', 'Rogalski Aleksander', 'Warszawa', 'kościół katolicki na śląsku, śląsk, rogalski',
167. 'Kronika Pszowa i opis kopalni Anna, której 100-letni jubileusz przypada na rok 1943', 'Pszów 1939 r. pozycja katalogowa: 390', 'Kowol Konstanty', 'Pszów', 'kowol, pszów, kronika pszowa i opis kopalni Anna',
168. 'Wypisy do dziejów Rybnika i Wodzisławia', 'Opole 1985 r. pozycje katalogowe: 392, 404', 'Cimała B., Porowł P., Wieczorek W.', 'Opole', 'wypisy do dziejów rybnika i wodzisławia, cimała, porwoł, wieczorek, rybnik, wodzisław śląski, górny śląsk',
169. 'Dzieje Górnego Śląska w latach 1816 - 1947', 'Opole 1981 r. pozycja katalogowa: 393', 'Hawranek Franciszek', 'Opole', 'hawranek, dzieje górnego śląska w latach 1816 - 1947, górny śląsk',
170. 'Studia śląskie. Tom LX', 'Opole 2001 r. pozycja katalogowa: 398', 'Wysłouch S. (red.)', 'Opole', 'studia śląskie, wysłouch',
171. 'Żory. Ludzie i wydrzenia', 'Żory 1999 r. pozycja katalogowa: 401', 'Delowicz Jan', 'Żory', 'żory ludzie i wydarzenia, delowicz',
172. 'Śląskie opowieści ludowe', 'Ostrawa 1963 r. pozycja katalogowa: 402', 'Ondrusz J.', 'Ostrawa', 'śląskie opowieści ludowe, ondrusz',
173. 'Sprawozdania wizytacyjne biskupa wrocławskiego z roku 1717 (dekanaty cieszyński, frysztacki, frydecki, wodzisławski i bielski', 'Cieszyn 1994 r. pozycja katalogowa: 403', 'Panic Idzi', 'Cieszyn', 'sprawozdania wizytacyjne biskupa wrocławskiego, panic',
174. 'Dramaty historii i nasza codzienność w oczach Ślązaka', 'pozycja katalogowa: 410', 'Musioł Józef', 'x', 'musił, dramaty historii i nasza codzienność w oczach ślązaka, śląsk',
175. 'Jastrzębie Zdrój i okolice', 'Warszawa 1955 r. - - pozycja katalogowa: 411', 'Michalak T.', 'Warszawa', 'michalak, jastrzębie zdrój i okolice',
176. 'Policja województwa śląskiego 1922-1939', 'Warszawa 2008 r. pozycja katalogowa: 412', 'Mikitin J., Grześkowiak G.', 'Warszawa', 'mikitin, grześkowiak, policja województwa śląskiego, śląsk',
177. 'Znaczki pocztowe, stemple i materiały propagandowe z okresu plebiscytu na Górnym Śląsku', 'Opole 2005 r. pozycja katalogowa: 413', 'Szybkowski Bogusław', 'Opole', 'znaczki pocztowe, stemple i materiały propagandowe z okresu plebiscytu na górnym śląsku',
178. 'Śląsk w kręgu kultu Józefa Piłsudskiego', 'Katowice 1993 r.', 'Janeczek Z.', 'Katowice', 'śląsk w kręgu kultu józefa piłsudskiego, józef piłsudski, janeczek, śląsk',
179. 'Parafia p.w. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju w latach 1974 - 1980. Budowa i tworzenie parafii', 'Katowice 2006 r. pozycja katalogowa: 415', 'Kłakus M.', 'Katowice', 'jastrzebie zdrój, kłakus, parafia p.w. najświętszej marii matki kościoła w jastrzębiu zdroju, górny śląsk, śląsk',
180. 'Podział Górnego Śląska w 1922 r.', 'Katowice 2002 r. pozycja katalogowa: 416', 'Długajczyk E.', 'Katowice', 'górny śląsk, podział górnego śląska w 1922 r., długajczyk',
181. 'Święta Jadwiga władczyni Śląska', 'Katowice 1994 r. pozycja katalogowa: 417', 'Kaganiec M.', 'Katowice', 'świeta jadwiga władczyni śląska, kaganiec',
182. 'Polskie organizacje społeczno-polityczne na Górnym Śląsku w latach 1918 - 1939', 'pozycja katalogowa: 418', 'Topol A.', 'Katowice', 'polskie organizacje społeczno-polityczne na Górnym Śląsku w latach 1918-1939, topol',
183. 'Słownik organizacji młodzieżowych w województwie śląskim w latach 1922-1939', 'Leksykon śląski. Tom 4, zeszyt 2 Katowice 1993 r. pozycja katalogowa: 419', 'Greiner P.', 'Katowice', 'słownik, słownik organizacji młodzieżowych w województwie śląskim, greiner',
184. 'Zasłużeni dla Śląska', 'Katowice 1994 r. pozycja katalogowa: 420', 'Szaraniec L.', 'Katowice', 'zasłużeni dla śląska, śląsk, szaraniec',
185. 'Śladem krwi. Marsz śmierci więźniów oświęcimskich przybyłych do Rzędówki i poprowadzonych na zachód', 'Katowice 1995 r. pozycja katalogowa: 421', 'Delowicz J.', 'Katowice', 'śladem krwi, delowicz, śląsk',
186. 'Wiara w węgiel. Jastrzębie Zdrój lata 1980 - 81. Działalność duszpasterska a polityczno-społeczne postawy robotników w Jastrzębiu Zdroju w latach 1980-81', 'Katowice 1995 r. pozycja katalogowa: 422', 'Skotnica S.', 'Katowice', 'śląsk, skotnica, jastrzębie zdrój, wiara w węgiel',
187. 'Historia chłopów śląskich', 'Warszawa 1979 r. pozycja katalogowa: 422', 'Inglot S.', 'Warszawa', 'śląsk, inglot, historia chłopów śląskich',
188. 'Arka Bożek', 'Katowice 1973 r. pozycje katalogowe: 425, 429', 'Hajduk R.', 'Katowice', 'arka bożek, śląsk, hajduk',
189. 'Klimat ziem śląskich', 'Katowice - Wrocław 1948 r. pozcyja katalogowa: 426', 'Kosiba A.', 'Katowice-Wrocław', 'klimat ziem śląskich, śląsk, kosiba',
190. 'Rybnicki Okręg Węglowy. Problemy i perspektywy', 'Katowice 1968 r. pozycja katalogowa: 428', 'Grabania M.', 'Katowice', 'rybnicki okręg węglowy, grabania, rybnik, śląsk',
191. 'Powstania śląskie i plebiscyt w dokumentach i pamiętnikach', 'Opole 1980 r. pozycja katalogowa: 430', 'Hawranek F.', 'Opole', 'hawranek, powstania śląskie i plebiscy w dokumentach i pamiętnikach, śląsk',
192. 'Śpiewnik śląkich pieśni powstańczych', 'Opole 1980 r. pozycja katalogowa: 431', 'Świerc P.', 'Opole', 'śpiewnik śląskich pieśni powstańczych, powstania śląskie, śląsk, świerc',
193. 'Boju, boju, bojka. Wybór baśni śląskich', 'Katowice 1987 r. pozycja katalogowa: 432', 'Czubala D., CZubalina M., Wilkoń A.', 'Katowice', 'boju, boju, bojka, wybór baśni śląskich, czubala, czubalina, wilkoń, śląsk',
194. 'Księga pamiątkowa z okazji 100-lecia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jastrzębiu Zdroju - Ruptawie', 'Jastrzębie Zdrój 2008 r. pozycja katalogowa: 433', 'Raszyk R.', 'Jastrzębie Zdrój', 'jastrzębie zdrój, ruptawa, raszyk, księga pamiątkowa',
195. 'Studia nad kościołami drewnianymi na Górnym Śląsku', 'Bytom 1989 r. pozycja katalogowa: 434', 'Matuszczak J.', 'Bytom', 'studia nad kościołami drewnianymi na górnym śląsku, górny śląsk, matuszczak',
196. 'Ikones królów i książąt polskich ks. Jana Głuchowaskiego', 'pozycja katalogowa: 436', 'Głuchowski J.', 'x', 'ikones królów i książąt polskich, głuchowski',
197. 'Słownik gwar śląskich. Tom 9 FABER - GADZIOR', 'Opole 2007 r. pozycja katalogowa: 437', 'Wyderka B. (red.)', 'Opole', 'słownik gwar śląskich',
198. 'Słownik gwar śląskich. Tom 10 - GADZIORA - GOŚCINA', 'Opole 2007 r. pozycja katalogowa: 438', 'Wyderka B. (red.)', 'Opole', 'słownik gwar śląskich',
199. 'Historia parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Golasowicach', 'pozycja katalogowa: 439', 'Sosna W,', 'v', 'historia parafii ewangleicko-augsburskiej w golasowicach, golasowice, śląsk, sosna',
200. 'Miasto i czas', 'Chorzów 2008 r. pozycja katalogowa: 440', 'Kurek J., Maliszewski K. (red.)', 'Chorzów', 'miasto i czas',
201. 'Śląsk - miesjce spotkania', 'Chorzów 2005 r. pozycja katalogowa: 441', 'Kurek j., Maliszewski K. (red.)', 'Chorzów', 'śląsk - miejsce spotkania',
202. 'Śląsk - kamień drogocenny', 'Chorzów 2006 r. pozycja katalogowa: 442', 'Kurek J., Maliszewski K. (red.)', 'Chorzów', 'śląsk - kamień drogocenny, maliszewski, kurek',
203. 'Przez pola i dąbrowy', 'Wrocław-Racibórz 2008 r. pozycja katalogowa: 444', 'Eichendorff J.', 'Wrocław-Racibórz', 'przez pola i dąbrowy, poezja',
204. 'Turystyka i uzdrowiska na Śląsku', 'Katowice-Wrocław 1948 r. pozycja katalogowa: 445', 'Wrzosek A.', 'Katowice - Wrocław', 'turystyka i uzdrowiska na śląsku, śląsk',
205. 'Uzdrowiska. Organizacja i formy świadczeń', 'Warszawa 1973 r. pozycja katalogowa: 446', 'Ogarek G.', 'Warszawa', 'uzdrowiska, organizacja i formy świadczeń',
206. 'Z kuferkiem i chlebakiem. Z przeszłości uzdrowisk i turystyki śląskiej', 'Warszawa-Kraków 1988 r. pozcyja katalogowa: 447', 'Janczak J.', 'Warszawa-Kraków', 'z kuferkiem i chlebakiem, z przeszłości uzdrowisk i turystyki śląskiej, janczak',
207. 'Nowy podział terytorialny. Przewodnik encykolpedyczny', 'Warszawa 1999 r. pozycja katalogowa: 448', 'Bochiński J., Zawadzki J.', 'Warszawa', 'nowy podział terytorialny, bochiński, zawadzki',
208. 'W pięćdziesiątą rocznicę powstań śląskich i plebiscytu', 'Katowice 1971 r.  pozycja katalogowa: 449', 'Rechowicz H. (red.)', 'Katowice', 'w pięćdziesiątą rocznicę powstań śląskich i plebiscytu, powstania śląskie, śląsk, rechowicz',
209. 'Polska służba medyczna w powstaniach śląskich i plebiscycie', 'Katowice 1973 r. pozycja katalogowa: 450', 'Brożek K.', 'Katowice 1973 r.', 'polska służba medyczna w postaniach śląskich i plebiscycie, brożek, powstania śląskie, śląsk',
210. 'Poczet biskupów wrocławskich', 'Wrocław 2000 r. pozycja katalogowa: 453', 'Pater J.', 'Wrocław', 'poczet biskupów wrocławskich, pater, dolny śląsk',
211. 'Książęta Górnego Śląska. Wybór postaci', 'Żory 2008 r. pozycja katalogowa: 454', 'Górecki T., Wieczorek M.', 'Żory', 'książęta górnego śląska, górecki, wieczorek, śląsk',
212. 'Historia Śląska', 'Wrocław 2007 r. pozycja katalogowa: 466', 'Czapliński M., Kaszubska E., Wąs G., Żerelik R.', 'Wrocław', 'historia śląska, śląsk, czapliński, kaszubska, wąs, żerelik',
213. 'Uzdrowiska polskie. Ilustrowany przewodnik', 'Warszawa 1947 r. pozcyja katalogowa: 467', 'Dobrzyński J.', 'Warszawa', 'uzdrowiska polskie, ilustrowany przewodnik, dobrzyński',
214. 'Uzdrowiska polskie. Ilustrowany przewodnik', 'Warszawa 1947 r.pozcyja katalogowa: 467
', 'Dobrzyński J.', 'Warszawa', 'uzdrowiska polskie, ilustrowany przewodnik, dobrzyński',
215. 'Katalog zabytków sztuki w Polsce. Powiat rybnicki. Tom 6, zeszyt 11', 'Warszawa 1964 r. pozycja katalogowa: 468', 'Rejduch-Samkowa I., Samek J.', 'Warszawa', 'katalog zabytków sztuki w polsce, powiat rybnicki, rybnik, rejduch-samkowa, samek',
216. 'Katalog zabytków sztuki w Polsce. Powiat wodzisławski. Tom 6, zeszyt 14', 'Warszawa 1960 r. pozycja katalogowa: 469', 'Rejduch-Samkowa I., Samek J.', 'Warszawa', 'katalog zabytków sztuki w polsce, powiat wodzisławski, wodzisław śląski, śląsk, rejduch-samkowa, samek',
217. 'Przewodnik po ziemi rybnicko-wodzisławskiej', 'Katowice 1965 r. pozycja katalogowa: 470', 'Libura I.', 'Katowice', 'przewodnik po ziemi rybnicko-wodzisławskiej, rybnik, wodzisław, libura, śląsk',
218. 'Księga wrześniowej chwały pułków śląskich. Tom 1', 'Katowice 1989 r. pozycja katalogowa: 471', 'Przemsza-Zieliński J.', 'Katowice', 'księga wrześniowej chwały pułków śląskich, śląsk, przemsza-zieliński',
219. 'Miasto i kultura polska doby przemysłowej. Przestrzeń.', 'Wrocław-Łódź 1988 r. pozycja katalogowa: 472', 'Imbs H.', 'Wrocław-Łódź', 'miasto i kultura polska doby przemysłowej, przestrzeń, imbs',
220. 'Księga protokołów konwentów pastorskich ziemi pszczyńskiej (1588 - 1628)', 'Katowice 1938 r. pozycja katalogowa: 473', 'Bańka J.', 'Katowice', 'księga protokołów konwentów pastorskich ziemi pszczyńskiej, pszczyna, śląsk, bańka',
221. 'Uzdrowiska karpackie', 'Kraków 1987 r. pozycja katalogowa: 474', 'Kruczek Z., Weseli A.', 'Kraków', 'uzrowiska karpackie, weseli, kruczek',
222. 'Wczasy. Uzdrowiska. turystyka. Ilustrowany przewodnik', 'Poznań 1951 r. pozycja katalogowa: 475', 'Sausse-Tobiczyk K.', 'Poznań', 'wczasy, uzdrowiska, turystyka, ilustrowany przewodnik, sausse-tobiczyk',
223. 'Uzdrowiska w Polsce Ludowej', 'Warszawa pozycja katalogowa: 478', 'Kania B. (red.)', 'Warszawa', 'uzdrowiska w polsce ludowej, kania',
224. 'Miejscowości wycieczkowe dla mieszkańców Górnego Śląska', 'Warszawa 1953 r. pozycja katalogowa: 479', 'Gajdzik B.', 'Warszawa', 'miejscowości wycieczkowe dla mieszkańców Górnego Śląska, gajdzik',
225. 'Informator uzdrowiskowy. Naturalne przetwory zdrojowe', 'pozycja katalogowa: 481', 'Dobrzyński J.', 'Warszawa', 'informator uzdrowiskowy, uzdrowiska, dobrzyński',
226. 'Górnik polski. Ludzie z pierwszych stron gazet', 'Warszawa 2005 r. pozycja katalogowa: 482', 'Szczepański Jarosław', 'Warszawa', 'górnik polski, ludzie z pierwszych stron gazet',
227. 'Małe co nieco nie tylko o fotografii', 'Zielona Góra 2009 r. pozycja katalogowa: 485', 'Englender W.', 'Zielona Góra', 'małe co nieco nie tylko o fotografii, englender',
228. 'Ruptwa. Parafia św. Bartłomieja i Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Parafia Ewangelicko-Augsburska', 'Jastrzębska Biblioteka Historyczna - tom 5 Jastrzębie Zdrój 2009 r. pozcyja katalogowa: 486', 'Irena Goździk-Babicz - TMZJ', 'TMZJ', 'jastrzebie Zdrój, jastrzębska biblioteka historyczna, irena goździk-babicz, ruptawa',
229. 'Historia narodu śląskiego. Prawdziwe dzieje ziem śląskich od średniowecza do progu trzeciego tysiąclecia', 'Górny Śląsk 2003 r. pozycja katalogowa: 491', 'Jerczyński D.', 'Górny Śląsk', 'historia narodu śląskiego, śląsk, jerczyński',
230. 'Do niepodległości', 'Warszawa 2008 r. pozycja katalogowa: 493', 'Cisek J., Cisek M.', 'Warszawa', 'do niepodległości, cisek',
231. 'Józef Piłsudski', 'Warszawa 2007 r. pozycja katalogowa: 494', 'Cisek J.', 'Warszawa', 'józef piłsudski, cisek',
232. 'Szeroczanki z lat dalekich', 'Jastrzębie Zdrój 2009 r. pozycja katalogowa: 496', 'Białecka H.', 'Jastrzębie Zdrój', 'szeroka, jastrzębie zdrój, szeroczanki z lat dalekich, białecka',
233. 'Mała ojczyzna w baśniach i opowieściach', 'Jastrzębie Zdrój 2009 r. pozycja katalogowa: 497', 'Białecka H.', 'Jastrzębie Zdrój', 'białecka, mała ojczyzna w baśniach i opowieściach, jastrzębie zdrój',

Publikacje

 

W zakresie opracowania historii ziemi jastrzębskiej jest jeszcze wiele do zrobienia i każda złotówka przekazana przez Państwa w ramach 1% podatku zostanie wydana na ten cel. Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej zachęca do skorzystania z tej formy pomocy organizacjom pozarządowym mającym status organizacji pożytku publicznego.
Jeśli zdecydują się Państwo wesprzeć naszą działalność przekazując 1% swojego podatku, w rozliczeniu PIT-37 w rubryce "O" wystarczy wpisać nazwę naszego stowarzyszenia:
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ, numer KRS 0000003038 oraz kwotę 1% podatku